Skip to content

IAMIN –  Quality assurance between depth and space.

Vårt mål är att ni ska uppnå era mål!

IAMIN är kvalificerade för att bygga ledningssystem, arbeta med revisioner, utföra lagefterlevnadskontroller, bygga processer och skapa styrande dokument. Vi uppfyller även krav på att arbeta inom upphandlingar från myndigheter. Vi har en gedigen kunskap inom företagsutveckling och systemhantering. IAMIN är ISO-certifierat och våra metoder revideras årligen och vi kan därför säkra våra resultat gentemot kunder.

Vi har väldigt bra referenser, vilka ni mer än gärna får på begäran vid kontakt. Vi väljer att inte publicera våra kunders namn på hemsidan på grund av sekretesskäl. 

Utöver vanliga ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, har vi bred erfarenhet av att bygga ledningssystem inom innovation, avio-rymdproduktion och försvar, medical, IT-säkerhet, främst inom AM-tillverkning, LEAN-produktion, innovation och materialtillverkning för vidare bearbetning.

Ta del av vår kompetens! Kontakta oss

IAMIN_SCAB_ISO_9001
IAMIN_SCAB_ISO_14001

Om IAMIN

Om IAMIN

IAMIN_SCAB_ISO_9001
IAMIN_SCAB_ISO_14001

IAMIN –  Quality assurance between depth and space.

Vårt mål är att ni ska uppnå era mål!

IAMIN är kvalificerade för att bygga ledningssystem, arbeta med revisioner, utföra lagefterlevnadskontroller, bygga processer och skapa styrande dokument. Vi uppfyller även krav på att arbeta inom upphandlingar från myndigheter. Vi har en gedigen kunskap inom företagsutveckling och systemhantering. IAMIN är ISO-certifierat och våra metoder revideras årligen och vi kan därför säkra våra resultat gentemot kunder.

Vi har väldigt bra referenser, vilka ni mer än gärna får på begäran vid kontakt. Vi väljer att inte publicera våra kunders namn på hemsidan på grund av sekretesskäl. 

Utöver vanliga ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, har vi bred erfarenhet av att bygga ledningssystem inom innovation, avio-rymdproduktion och försvar, medical, IT-säkerhet, främst inom AM-tillverkning, LEAN-produktion, innovation och materialtillverkning för vidare bearbetning.

Ta del av vår kompetens! Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss för att boka en kostnadsfri konsultation. 

073-546 22 39
info@iamin.se
Örebro Slott, 70361, Örebro

Våra tjänster

Fråga oss! Mål, behov och möjligheter varierar. Läs mer om varje tjänst på respektive sida.