Ledarskap och utbildningar

Personalen är din viktigaste resurs och för att få alla att dra åt samma håll kan det ibland krävas externa insatser.

IAMIN utbildar och leder arbete inom kommunikation, mångfald, förändringsarbete, kultur, värderingar och motivation med mera. Kontakta oss för att få veta vilka utbildningar och föreläsningar som vi erbjuder just nu.

På IAMIN finns ett stort kunnande inom personalvetenskap. Personalarbetet är ett brett område och för växande företag med en annan kärnverksamhet och kompetens är det svårt att resurssätta personalarbetet på ett bra sätt. Vi hjälper dig med arbetsrätt, organisationsfrågor, rekryteringar, medarbetarundersökningar, känsliga samtal och konflikthantering.
På IAMIN finns gedigen kompetens kring omställningsarbete och karriärutveckling.

Kontaktperson

Elena Lundberg LundbladKontakta oss