Hållbarhet

Vi jobbar för att ge ditt företag ett ekonomiskt och affärsmässigt mervärde.

Att jobba med hållbarhet kan göras på olika sätt – bland annat genom att uppfylla lagkrav, jobba med standarder eller certifiera företaget – men det kan också vara så att ert företag behöver ha en bättre struktur, bättre processer, eller bättre intern kommunikation. Med hjälp av smarta verktyg, goda rutiner och definition av vad som är god kvalitet med mera kan ni ge ert företag goda förutsättningar för att växa på ett hållbart sätt.

IAMIN hjälper dig med dessa processer, snäppet under nivån för certifiering. Vi kan göra hela kedjan eller delar av den. Vi hjälper även med åtgärder, planering och uppföljning.

Kontaktperson

Elena Lundberg LundbladKontakta oss