Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket ändrar årligen i sina föreskrifter och det tillkommer hela tiden nya krav på arbetsmiljön, vilket även innefattar organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Detta behöver företag anpassa sig efter och det innebär ökade krav på ledarskapet och interna processer.

IAMIN kan säkerställa att ditt företag har alla verktyg som behövs för att uppfylla alla krav mot lagstiftning, kunder och miljö.
Kontakta oss för att få reda på mer om hur vi kan hjälpa ditt företag.

Nedanstående lista är exempel på dokument och rutiner som kan finnas som krav på ditt företag och som IAMIN kan hjälpa till med:

 • Utbildning av personal inklusive intyg
 • Kartläggning av psykosocial arbetsmiljö
 • Kunskapsanalys och uppgiftsfördelning
 • Planering och budgetering
 • Trivselanalys
 • Lönekartläggning och korregering
 • Alla typer av policy enligt ISO-standarder och lagkrav
 • Riskanalys
 • Besiktningsrond och säkerhetskontroll
 • Tillbudshantering (inklusive bilagor)
 • Styrelseprotokoll osv

Vi erbjuder även en prenumeration av denna tjänst, så att ni inte behöver hålla koll på alla uppdateringar.

Kontaktperson

Elena Lundberg LundbladKontakta oss